Angående författaren

Varför undra vem som skrivit dessa ord? Ska vi inte låta texterna tala för sig själva?

Någonting kanske måste sägas – för klarhetens skull.

Linus Ragnhage är namnet de gav mig och min ålder räknas bakåt till år 1987 – gammal enligt somliga, alldeles för ung enligt andra.

Det bästa sättet att förstå mig är nog att Googla mitt namn. Många hemligheter avslöjas på det sättet; speciellt för oss som vuxit upp med – och genomlevt tonåren på – internet.

Jag har en kandidat i filosofi, en master i asienstudier och pluggade neuropsykologi vid sidan om. Det mesta läsandet har jag dock gjort utanför universitetet och är svårare att sätta namn på. Jag har studerat medvetandet hela mitt vuxna liv och analyserat maktförhållanden lika länge. Mytologi och historia har kommit till allteftersom jag insett hur beroende vi människor är av vår kulturella sfär, hur vi inte kan andas utan att först finna mening i vår tillvaro.

Den som främst påverkat mitt tänkande är Friedrich Nietzsche och därefter följer Joseph Campbell, Alan Watts, Ralph Waldo Emerson och Fjodor Dostojevskij. Men jag har lika mycket fysiker, biologer och ekonomer att tacka för min världsbild som jag har filosofer och författare. Vetenskapen var min första intellektuella kärlek och allt annat har byggts på den grunden.

Jag har aldrig haft någon politisk position, men börjar nu se nödvändigheten i att ibland stå på den ena sidan eller den andra om man inte vill leva ett väldigt begränsat liv. De politiska konsekvenserna av mitt tänkande kommer att dyka upp allteftersom på Makt/Balans.