De 52 essäerna

Åtta kapitel, femtiotvå essäer – utspridda över ett års tid.

Kapitel I: Strävarens väg

(1) Strävaren: en berättelse om dem som aldrig får nog

(2) Makt: en analys av vad vi strävar efter

(3) Stilmedvetenhet: om konsten att värdera

(4) Skapandet: om gåvorna från vildmarken

(5) Livssituationen: en pragmatisk världsbild

(6) Generalisten: om konstens och vetenskapens praktik

(7) Strategi: osannolika berättelser om framtiden

(8) Vördnad: vägen tillbaka till helheten

(9) Dynasti: konsten att leva i tio tusen år

Kapitel II: Strävarens kritik

(10) Depression är ofta ett friskhetstecken

(11) Rationella ritualer och placeboreligioner

Kapitel III: Avgrundstystnad

Kapitel IV: Lekens lockelse

Kapitel V: Livskonstnären

Kapitel VI: Politiska konsekvenser

Kapitel VII: Livets skådespel

Kapitel VIII: Bakom scenerna