Om författaren

Linus A. U. Ragnhage är författaren till dessa texter och den som är ansvarig för dess innehåll. Jag kan inte säga att det som står här är sanning eller att det kommer att göra med gott än ont i världen. Själva grundtesen är ju att det inte går att planera för vad som ska ske, att man måste börja innan man vet vart man är på väg, att man måste våga säga vad man tänker innan man vet om det har något värde för andra. Ändå står jag för det som är skrivet och om min position förändras står jag för att det behövde skrivas som ett steg på vägen. När sanningen är en berättelse blir det falska, det dumma, det självklara och till och med det skadliga en nödvändig del av sanningens framställning.